Arbetar med större företag inom det privata näringslivet och offentlig sektor med:

 • Ledarutvecklingsprogram
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Chefscoachning
 • Grupputveckling
 • Mentorprogram
 • Föreläsningar och seminarier
 • Undersökningar och åtgärdsprogram

KOMPETENSOMRÅDEN

 • Ledarskap och Organisationsutveckling
 • Kommunikation och Konflikthantering
 • Organisationskultur och Förändringsarbete
 • Strategisk fokusering och Motivation
 • Coachning och Karriärplanering
 • Genusperspektiv på organisation
  och ledarskap
 • Lateralt tänkande och Analytisk felsökning

ARBETSPROCESS

Efter analys av uppdragsgivarens behov, utformas insatser i dialog med kunden. Under genomförandet arbetar vi både som experter och som processledare.

MEDARBETARE

VICTORIA CARLBAUM - LEDARSKAPSKONSULT
Mobil: 0707-31 37 31
e-post: victoria@carlbaum.se

KLAS HALLBERG - CIVILINGENJÖR
Mobil: 0705-38 00 79
e-post: klas@carlbaum.se